Värdegrund

Värdegrund

Vi har tillsammans antagit en värdegrund för arbetet i föreningen;

    vi skapar en god stämning både på och utanför planen

    alla spelare och lag är värdefulla och ska behandlas likvärdigt

    jämlikhet mellan kön och nationalitet

    alla medlemmar har ett eget ansvar för klubbens arbete, utveckling och för att vara goda

     förebilder

    vi tolererar inte mobbing