Akropol idag

Föreningen startades av greker i Rinkeby men är numera en mångkulturell förening och våra medlemmar och spelare speglar hela befolkningen i Rinkeby.
Vi har nu hela Järva-området som upptagningsområde och jobbar i skolor i Rinkeby, Tensta och nu även i Ursvik.

Börja i ungdomslagen – sluta i dam- eller herrlaget

Vi är stolta över att vara en komplett förening som engagerar många ungdomar. Hos oss kan man börja som knatte och utifrån talang, tid och intresse sluta som spelare i antingen dam- eller herrlaget. Flera coacher och styrelsemedlemmar har också en bakgrund i föreningens ungdomslag.

Framgångsrika representationslag är en förebild för de som spelar i ungdomslagen, visar att det går att . Majoriteten av spelarna i ungdomslagen är tjejer.

Damlag
Efter två år i basketligan så är damerna tillbaks i basketettan och målet är att bygga ett lag med egna produkter och spelare från närområdet, vi vill vara det naturliga valet för spelare i västerort. År 2017 drog vi ur damlaget ur basketettan men har som mål att starta upp igen.

Herrlag 
Efter många framgångsrika år i såväl Basketligan som Basketettan så valde klubben att pausa verksamheten 2020.

Bäst i Sverige på rullstolsbasket
Akropol/Norrbacka som vårat rullstolslag heter har både ett A-lag och ett utvecklingslag. Efter flertalet guldmedaljer la vi ner laget 2017

Inte bara basket

Vi tror att det är viktigt att engagera ungdomar i bra och utvecklande verksamheter. Även om basket är grunden, tar och får vi också ansvar utanför vår stolta sport. Sommartid driver vi i samarbete med lokala företag dagkollo för sommarlediga barn och ungdomar, där de inte bara spelar basket. I samarbete med Stockholms stad har vi i uppdrag att aktivera fysiskt inaktiva ungdomar.

Ideellt arbete för områdets bästa

Akropol har en bred styrelse, med stor mångfald när det gäller ålder, kön, erfarenhet, bakgrund och intresse. En del har spelat och spelar i våra lag, några har aldrig spelat basket.

Det vi har gemensamt är ett intresse för idrott och att vi med hjälp av den kan göra en viktig insats för barn och ungdomar i Rinkeby med omnejd. Och att vi med glädje arbetar ideellt med detta.

Vår verksamhet kostar naturligtvis ändå en hel del pengar, som vi får in genom kommunala och statliga bidrag, samt inte minst från de företag som tycker vår verksamhet är viktig och sponsrar den. Vi är redan en bra förening, men både vill och kan göra mer. Du, din förening eller ditt företag är välkomna att med ett större eller mindre belopp hjälpa oss göra nytta.

Vi arbetar med följande verksamhetsinriktning:

Akropol ska vara en stolthet för Rinkeby, ha en social roll och fostra våra barn och ungdomar genom basketen

Alla ska få utvecklas i en trygg miljö, träna och spela utifrån sina förutsättningar, så att vi skapar och behåller ett intresse för idrott

Värdegrund

Vi har tillsammans antagit en värdegrund för arbetet i föreningen;

    vi skapar en god stämning både på och utanför planen

    alla spelare och lag är värdefulla och ska behandlas likvärdigt

    jämlikhet mellan kön och nationalitet

    alla medlemmar har ett eget ansvar för klubbens arbete, utveckling och för att vara goda

     förebilder

    vi tolererar inte mobbing