Om Akropol

Akropol – inte bara basket

Akropol startades av greker i Rinkeby men är numera en mångkulturell förening och våra medlemmar och spelare speglar hela befolkningen i Rinkeby med omnejd.

Vi ser oss inte bara som en vanlig idrottsförening utan en aktör som tar ett socialt ansvar för ungdomar i vårt upptagningsområde. Att ha en stor ungdomsverksamhet är för oss minst lika viktigt som framgångar på seniorsidan.

För oss är integration och jämställdhet mer än fina ord. Det är vårt uppdrag, vår vardag och vår verklighet. Det andra pratar om borde göras är det vi gör – varje dag.