Akropol

Valberedningen har bett om att skjuta på årsmötet till den 26 april kl18:30 för att göra ett bra jobb med sina förslag till den nya styrelsen.